Bli återförsäljare

På de orter där Kalejdo öppen Stadsnäts-TV finns upprättar vi avtal med lokala återförsäljare. Typiska återförsäljare är radio/TV-handlare och A/V-installatörer.

Intresseanmälan Kalejdo återförsäljare


För att få mer information om villkor för återförsäljarskap, kontakta Kalejdo genom att fylla i nedanstående kontaktformulär.

Ange namn på lämplig kontaktperson.
Ange det alternativ som bäst passar in på er verksamhet.
Lämna ev. kommentar eller ytterligare beskrivning.
Ange den kod som står till höger om rutan.