Notive Meddelandetjänst

Tillsammans med vår samarbetspartner Indentive har vi byggt en meddelandetjänst som gör det möjligt att kommunicera med en bestämd grupp av tv-boxar. Användningsområdena är många:

  • Som Boendetjänst, där t.ex. en fastighetsägare vill kommunicera till tvn hos sina hyresgäster: "Vi stänger av strömmen i din fastighet på tisdag mellan kl. 10.00-12.00."
  • Som Vårdtjänst, där en vårdgivare vill kommunicera med sina vårdtagare: "Har du tagit din medicin idag?"
  • Som Föreningstjänst, där en förening kommunicerar med sina medlemmar: "Kommer ni på årsmötet? Svara Ja eller Nej".

Grunden till tjänsten är byggt för VätterHem som har ett önskemål att kommunicera på en enkelt sätt med sina hyresgäster. Vi har sedan vidareutvecklat tjänsten så den är mer generisk och kan användas av fler. Vi har byggt Notive, som är ett administrationsgränssnitt för dem som vill producera och distribuera meddelanden.