Boendetjänster

Kalejdo har i samarbete med Indentive i Linköping byggt fyra Boendetjänster för VätterHem, det kommunala bostadsbolaget i Jönköping. Boendetjänsterna har baserats på Kalejdos öppna tv-plattform.

  • Informationstjänst, med information om VätterHem och senaste nytt via RSS-flöde.
  • Mina Sidor, som presenterar lägenhetsspecifik information om Temperatur, Varmvattenförbrukning och Elförbrukning i lägenheten. (Varje tv-box är knuten till den lägenhet den sitter i)..
  • Meddelandetjänst, som gör det möjligt för VätterHem att kommunicera direkt till tv-boxen i varje lägenhet för att t.ex. skicka viktiga meddelanden.
  • Filmbibliotek, med instruktionsfilmer och informationsfilmer från VätterHem.

För att få mer information om dessa och andra tjänster som kan skapas som Boendetjänster, kontakta gärna oss på Kalejdo.