Välkommen till Svenska Stadsnät

Svenska Stadnsät

Svenska Stadsnät grundades 2002 och äger och driver idag ett stort antal stadsnät i Västra Götaland, Halland, Skåne, Blekinge samt Stockholms län.

Svenska Stadsnät erbjuder fiberanslutningar till villor, flerbostadshus, företag och kommuner. På landsbygden engagerar de sig effektivt med partners för att stödja och fiberansluta byalag och ekonomiska föreningar.

Svenska stadsnät äger och utvecklar öppna konkurrensneutrala stadsnät enligt Svenska Stadsnätsföreningens principer för öppna nät.