Personuppgifter

Personuppgifter

Kalejdo behandlar Personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR), och endast i den omfattning som är nödvändig för uppfyllandet av våra åtaganden enligt de tjänstevillkor vi tillämpar. Kalejdo hanterar följande personuppgifter: Namn, Adress, Kontaktuppgifter (telefon, e-post).

Kalejdo upprätthåller följande register:

  1. Kundregister (som håller reda på vilka Bastjänster och Betal-tjänster respektive kund nyttjar),
  2. Faktureringsregister (för fakturering som sker via Kalejdo),
  3. Sändningslistor (för sändningar av Utrustning)
  4. Ärendelistor (för kundtjänstärenden)

Register 1 och 2 omfattar Personuppgifter endast så länge Kund nyttjar Öppen Stadsnäts-TV eller Kalejdo Smarta Hem. Register 3 och 4 raderas tolv (12) månader efter avslutad sändning eller avslutat kundtjänstärende. Kalejdo överför Personuppgifter i register 1 ovan till tredje part samt kan överföra enstaka ärenden i register 4 ovan. Kalejdo har tecknat ett avtal med dessa parter som reglerar deras skyldigheter enligt Dataskyddsförordningen. Dessa parter finns listade på www.kalejdo.tv.

Personuppgifterna kan användas i marknadsföringssyfte som har direkt koppling till de Betal-TV-tjänster som Kalejdo förmedlar och som anslutna tjänsteleverantörer erbjuder. Kunden har rätt att särskilt begära att uppgifterna inte används för marknadsföring.

Om Kunden vill få information om vilka personuppgifter om honom eller henne som behandlas av Kalejdo kan Kunden begära detta hos Kalejdo.

Kund äger även rätt att få sina personuppgifter rättade eller raderade. Kund kontaktar då Kalejdo kundtjänst eller Kalejdos Dataskyddsombud.

Kalejdo Kundtjänst Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller 0771 19 17 00

Dataskyddsombud Erik Dahlström, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kalejdos Underbiträden

Indentive AB

556840-2076

Teknikringen 4 C

583 30 Linköping

Region för Behandling av Personuppgift: Sverige

Omfattning: Lagring av Personuppgifter på uppdrag av Kalejdo

Kalbynet IT-Konsult AB

556534-7886

Södra Portgatan 28

283 50 Osby

Region för Behandling av Personuppgift: Sverige

Omfattning: Lagring av ärenden, webbdata mm

Freshworks

54 Fenchurch Street

London, EC3M 3JY

Region för Behandling av Personuppgift: EU

Omfattning: Lagring av ärenden i ärendehanteringssystem Freshdesk