Om Kalejdo

Kalejdo Bredband AB verkar som operatör av öppen Stadsnäts-TV enligt OpenChoice. Kalejdo marknadsför och utvecklar en plattform för TV-baserade tjänster som olika tjänsteleverantörer kan använda. Vi ansvarar för distribution av alla typer av TV-baserade tjänster, via öppna TV-boxar som flera tjänsteleverantörer använder samtidigt.

Vårt erbjudande riktar sig till operatörer av öppna nät som vill komplettera eller förstärka sitt erbjudande med öppen Stadsnäts-TV. Vi tar helhetsansvar för alla typer av tjänster som kan distribueras via TVn som medium och vi säkerställer att tjänsteleverantörerna erbjuds konkurrensneutrala villkor, såväl tekniska som kommersiella. Vi ställer höga krav på oss själva såväl som på de operatörer vi samarbetar med. Vårt erbjudande riktar sig inte till operatörer av öppna nät där man ser den öppna TV-plattformen som en extern tjänst.