Varför Kalejdo - tjänsteleverantörsperspektivet

En mer lämplig terminal för elektroniska tjänster än TVn finns väl knappast. Även om datortätheten i Sverige är bland de högsta i världen, har inte alla en dator. Däremot har alla en TV - minst en!

I takt med att IPTV får ökad spridning ökar möjligheterna med att skapa helt nya och interaktiva tjänster. I nät som tillämpar Kalejdos öppna plattform för TV-baserade tjänster, har man som tjänsteleverantör unika möjligheter att skapa nya affärer. Kalejdos modell baseras på att flera tjänsteleverantörer erbjuds konkurrensneutrala villkor att leverera sina erbjudanden i en öppen, standardiserad nätmiljö.

Kalejdos plattform innebär ökad konkurrens, men än viktigare själva möjligheten för nya tjänsteleverantörer att skapa en marknad. En marknad, som annars inte finns. Och även om konkurrensen är lite tuffare, så hjälper alla tjänsteleverantörer indirekt varandra för att locka fler kunder till varandra.