En helt ny arena för tjänster!

OpenChoice-konceptet bygger på en ny affärsmodell för TV-baserade tjänster över IPTV-nät. Framförallt är det två saker som gör OpenChoice intressant för olika tjänsteleverantörer som vill leverera TV-baserade tjänster.

  1. TV-nätet är ett öppet nät! Själva idén bygger på att möjliggöra för olika tjänsteleverantörer att få marknadsföra och erbjuda sina tjänster via näten. Traditionella TV-nät baseras på att operatören själv erbjuder sina egna tjänster. Ett nät med Kalejdo öppen bredbands-TV kan man därför likna vid Internet - tjänster går att producera betydligt enklare via gemensam teknik, och inga hinder finns från nätoperatören för att nå ut till anslutna kunder.
  2. OpenChoice baseras på IPTV. Traditionella TV-nät baseras på ren "broadcasting", dvs. envägskommunikation. I ett IPTV-nät finns helt nya möjligheter att utveckla interaktiva tjänster. Som tjänsteleverantör får man i stadsnät med Kalejdo öppen bredbands-TV helt nya möjligheter!

Representerar du en etablerad tjänsteleverantör eller har tankar på att skapa nya tjänster, vill vi gärna få kontakt med dig. Vår satsning på öppna TV-nät bygger på Din närvaro! Kontakta oss, så får du mer information om potentialen via Kalejdo samt hur du kan gå vidare tillsammans med oss.