Vi vill bära dina tjänster

Vår satsning på öppen bredbands-TV baseras helt på att olika typer av tjänsteleverantörer kommer in i våra nät. Ju fler som marknadsför sina tjänster till de kunder som väljer Kalejdo öppen bredbands-TV, desto fler nya kunder vill få del av utbudet.

Som nischad operatör av TV-plattformen ser vi till att allt fungerar och att dina tjänster distribueras med hög kvalitet. Som tjänsteleverantör, kan du fokusera på att leverera bra tjänster och utveckla utbud och erbjudanden som du vill. Du behöver inte investera i nät och teknik, eller i kostsamma TV-boxar, för att få ut din tjänst. I princip samma modell som för Internet, men med skillnaden att allt är kvalitetssäkrat och med betydligt högre kapaciteter.