Inga kända driftstörningar att rapportera.

Vi har för närvarande inga kända driftstörningar i vår Smarta Hem lösning.