Error 1 / Första cirkeln är röd (Boxmodell Motorola VIP1003, VIP1963 & VIP1853)

VIP4302

Error 1: Could not connect to the network. Please check the network connection.

 

VIP1113

Error 1: No network available. Please check that your set-top box is correctly connected to the network. If the problem persists please contact support.

 

  1. Kontrollera att alla kablar är korrekt anslutna och att TV-boxen är direkt kopplad till fiber- eller bostadsswitchen och inte via en bredbandsrouter eller annan nätverksutrustning. 
  2. Om TV-boxen är ansluten till ett nätverksuttag (fastighetsnät) på väggen bör du i stället testa att ansluta direkt till fiber- eller bostadsswitchen. 
  3. Kontrollera att statuslamporna på fiber- eller bostadsswitchen lyser. 
    • Inga lampor lyser: Kontrollera att strömsladden är korrekt ansluten. 
    • LAN-porten lyser inte: Testa med en ny näterkskabel.

Om problemet kvarstår kan du kontakta oss via knappen nedan och fylla i formuläret för vidare felsökning. Vänligen notera felkoden, vilken port på fiber- eller bostadsswitchen TV-boxen är ansluten till samt hur/om lamporna lyser på den.