Fabriksåterställning på Arris- och Motorola-boxar

Olika fel kan avhjälpas genom att göra en fabriksåterställning av digital-tv-boxen, du bör alltid göra detta innan du kontaktar support. Om du har en inspelningsbar tv-box kommer dina inspelningar finnas kvar efter fabriksåterställningen.


Fabriksåterställning Motorola VIP1003, VIP1963 & VIP1853

 1. Bryt strömmen till tv-boxen
 2. Återanslut strömmen och håll ner “MENY”-knappen på din fjärrkontroll tillhörande tv-boxen
 3. Systemläget “Firmware configuration menu” visas
 4. Navigera till System och tryck OK
 5. Markera Factory Reset och tryck OK, bekräfta genom att välja YES
 6. Markera Remove Software och tryck OK, bekräfta genom att välja YES
 7. Navigera till Exit och välj Reboot without saving
 8. Tv-boxen startar nu om

Fabriksåterställning Arris VIP1113, VIP2853 & VIP4302

 1. Bryt strömmen till tv-boxen
 2. Håll ner “ON/OFF”-knappen
  VIP1113 – Du hittar knappen på undersidan boxen
  VIP2853/VIP4302 – Du hittar knappen på ovansidan boxen
 3. Återanslut strömmen och håll ner “ON/OFF”-knappen till dess att statuslampan slutar blinka och lyser fast rött
 4. Släpp knappen, håll nu ner “MENY”-knappen på fjärrkontrollen till boxen
 5. Systemläget “Firmware configuration menu” visas
 6. Navigera till System och tryck OK
 7. Markera Factory Reset och tryck OK, bekräfta genom att välja YES
 8. Navigera till Exit och välj Reboot without saving
 9. TV-boxen startar nu om