Fastnar på kalejdo

  1. Om du har en inspelningsbar TV-box 
    • Koppla bort hårddisken från TV-boxen 
    • Starta om TV-boxen genom att koppla ur strömkabeln och vänta en stund innan ni ansluter den igen. 
  2. Om du har en icke inspelningsbar TV-box 
    • Kontrollera att du inte har något anslutet till USB-porten på TV-boxen. 
    • Starta om TV-boxen genom att koppla ur strömkabeln och vänta en stund innan ni ansluter den igen. 

Om problemet kvarstår kan du kontakta oss via knappen nedan och fylla i formuläret för vidare felsökning.