Felmeddelande på Arris-boxar

Om tv-boxen inte kan starta upp korrekt visas oftast ett felmeddelande, nedan förklarar vi vad dessa betyder.

Error 1 – No network available

Har du fått Error 1 betyder det att det inte går någon trafik i nätverkskabeln, kontrollera då att;

  1. Nätverkskabeln är korrekt ansluten mellan tv-box och bostadsswitch. Om du har anslutit nätverkskabeln via ett uttag på väggen bör du testa att ansluta tv-boxen direkt till bostadsswitchen istället.
  2. Nätverkskabeln inte är skadad, leta efter defekter!
  3. Bostadsswitchen är strömsatt och lyser

Error 2 – Could not get an IP-address

Error 2 är nätrelaterat. Det finns kontakt mellan tv-boxen och en enhet på andra sidan kabeln men den lyckas ändå inte få en IP-adress. Kontrollera därför att;

  1. TV-boxen är ansluten till bostadsswitchen och inte till din bredbandsrouter eller annan utrustning som t.ex. homeplugs/powerline adapter.

Error 4 – Could not start the system software

Error 4 är också ett nätrelaterat fel och ofta lätt åtgärdat. Problemet beror sannolikt på att tv-boxen är ansluten till din bredbandsrouter, kontrollera därför att;

  1. TV-boxen är ansluten till bostadsswitchen
  2. Kvarstår problemet kan det vara så att tjänsten inte aktiverats korrekt. Kontakta därför Kalejdo Support för vidare assistans!