Felsökning VAP3402

Problem Möjlig åtgärd
POWER lampan lyser inte
 1. Kontrollera att din VAP är korrekt ansluten till ett eluttag
 2. Kontrollera att brytaren på baksidan är “On”
 3. Kontrollera att du har ström i eluttaget, t.ex. med en bordslampa
 4. Tryck in och släpp direkt Reset-knappen
Kan inte sända eller ta emot data
 1. Kontrollera att nätverkskabeln är korrekt ansluten både i sändarenheten och CPE (bostadsswitch)
 2. Kontrollera att stadsnätet inte har några störningar i deras tjänster
 3. Kontrollera att CPE fungerar och är strömsatt
WPS Statuslampan lyser blått
 1. Tryck på resetknappen på både mottagar- och sändarenhetens baksida och börja om installationsprocessen
WPS Statuslampan blinkar
 1. Tryck på WPS knappen om lampan blinkar i mer än 2 minuter
 2. Tryck på resetknappen på både mottagar- och sändarenhetens baksida och börja om installationsprocessen
Störningar i bild och ljud
 1. Flytta enheterna närmare varandra till dess att Wi-Fi statuslampan lyser grönt eller blått (grön är att föredra)
 2. Tryck på resetknappen på både mottagar- och sändarenhetens baksida och börja om installationsprocessen