Första felsökning (börja här)

  1. Kontrollera att alla kablar är korrekt anslutna och att TV-boxen är direkt kopplad till fiber- eller bostadsswitchen. 
  2. Kontrollera vilken HDMI-port på TV:n du har anslutit boxen till och använd sedan TV-kontrollen för att välja den anslutna källan. 
  3. Starta om bostadsswitchen genom att koppla ur strömkabeln och vänta i några minuter innan du kopplar in den igen. 
  4. Upprepa samma procedur för TV-boxen genom att koppla ur strömkabeln och vänta en stund innan du ansluter den igen. 

Om problemet kvarstår kan du kontakta oss via knappen nedan och fylla i formuläret för vidare felsökning.