Har fjärrkontrollen dålig räckvidd eller inte fungerar alls

  1. Se till att det är fri sikt mellan fjärrkontrollen och TV-boxen. Föremål som ligger i vägen kan blockera signalen.  
  2. Gör TV-boxen strömlös genom att koppla ur strömkabeln, vänta några sekunder och sätt sedan tillbaka den.  
  3. Kontrollera att batterierna är korrekt installerade och testa även nya batterier. 
  4. Hjälper inget av ovan steg kan ni beställa en ny fjärrkontroll via vår hemsida alternativt kontakta oss vid ett eventuellt garantiärende. 

Om problemet kvarstår kan du kontakta oss via knappen nedan och fylla i formuläret för vidare felsökning.