Ingen bild

  1. Kontrollera att alla kablar är korrekt anslutna, att TV:n är på och att rätt ingångskälla på TV:n är vald. 
  2. Välj rätt ingångskälla på TV:n genom att trycka på knappen “SOURCE” eller ”INPUT/AV”. Du kan behöva trycka flera gånger tills rätt ingång visas på skärmen. Se användarguiden för din TV för information om hur du ändrar ingångskällan. 
  3. Starta om bostadsswitchen genom att koppla ur strömkabeln och vänta några minuter innan du kopplar in den igen. 
  4. Upprepa samma procedur för TV-boxen genom att koppla ur strömkabeln och vänta en stund innan du ansluter den igen. 

Om problemet kvarstår kan du kontakta oss via knappen nedan och fylla i formuläret för vidare felsökning.