Ingen signal

  1. Kontrollera att alla kablar är korrekt anslutna, att TV:n är på och att rätt ingångskälla på TV:n är vald. 
  2. Kontrollera lysdioden på fram- eller ovansidan TV-boxen. Grön diod indikerar att TV-boxen är påslagen och röd diod indikerar standby (avstängd). Vid avstängt läge använd TV-boxens fjärrkontroll för att slå på. 
  3. Signalkällan på din TV-apparat ska vara inställd på samma HDMI-port du kopplat TV-boxen i.
  4. Välj rätt ingångskälla på TV:n genom att trycka på knappen “SOURCE” eller ”INPUT/AV”. Du kan behöva trycka flera gånger tills rätt ingång visas på skärmen. Se användarguiden för din TV för information om hur du ändrar ingångskällan.

Om problemet kvarstår kan du kontakta oss via knappen nedan och fylla i formuläret för vidare felsökning.