Installera VAP3402

Vi rekommenderar alltid en trådburen anslutning mellan TV-boxen och CPE (bostadsswitchen) närhelst det är möjligt!

Arris VAP3402 möjliggör trådlös överföring av tv-signalen och ersätter förenklad kabeldragning mellan CPE och tv-box. Kittet innehåller en sändare och en mottagare, ström- och nätverkskablar.


Steg 1 – Installation av sändarenhet

Sändaren placeras i anslutning till din CPE. Anslut nätverkskabeln mellan sändaren och CPE, vilket LAN-uttag du ska använda framgår i informationen från ditt stadsnät. Anslut sedan strömkabeln.

OBS! Båda enheterna kan agera sändare och mottagare, det spelar ingen roll vilken du placerar vid CPE:n respektive tv-boxen (se steg 2).

Steg 2 – Installation av mottagarenhet

Mottagarenheten placeras vid tv-boxen. Anslut nätverkskabeln mellan mottagaren och tv-boxen, anslut sedan strömkabeln.

Steg 3 – Para enheterna

Nu är det dags att para enheterna med varandra. Vänta 90 sekunder från det att du kopplat ström till mottagarenheten, tryck därefter på WPS knappen som du hittar längst ner på enhetens framsida i 2 sekunder. Nu har du två minuter på dig att göra detsamma på sändarenheten.

WPS statuslampan kommer att blinka under tiden enheterna letar efter varandra. När enheterna är parade kommer lampan att lysa grönt i 30 sekunder och sedan slockna. Om lampan fortsätter att blinka eller börjar lysa blått har ett fel inträffat. Testa att flytta enheterna närmare varandra och gör om proceduren.

Om du har fler tv-boxar och mottagarenheter gör du om steg 2 och steg 3 för alla ytterligare mottagarenheter.