Om inspelning av TV-signaler

Tv-boxen är försedd med kopieringsskydd som inte gör inspelning via externa enheter möjligt. Detta är ett krav från programbolag och rättighetsinnehavare och vi är ålagda att ha detta skydd.

Vill du spela in tv-program kan du göra det med en inspelningsbar tv-box. Dessa är godkända av programbolag och tjänsteleverantörer.