1 (10)

Om Kalejdo Smarta Hem

Kalejdo Bredband AB verkar som operatör av öppen Stadsnäts-tv och smarta hem-tjänster via stadsnät. Kalejdo marknadsför och utvecklar en plattform för tv-baserade tjänster som olika tjänsteleverantörer kan använda.

Kalejdo marknadsför en öppen plattform för smarta hem-tjänster (så kallad “Internet-of-Things”) och arbetar med olika tjänsteleverantörer för att sätta ihop erbjudanden till stadsnätsanslutning hushåll och företag. Se gärna mer på www.sakernasstadsnat.se.

Vi ansvarar för distribution av alla typer av tv-baserade tjänster, via öppna tv-boxar som flera tjänsteleverantörer använder samtidigt.

Vårt erbjudande riktar sig till operatörer av öppna nät som vill komplettera eller förstärka sitt erbjudande med mediatjänster och IoT-tjänster. Vi tar helhetsansvar för alla typer av tjänster som kan distribueras och vi säkerställer att tjänsteleverantörerna erbjuds konkurrensneutrala villkor, såväl tekniska som kommersiella.

Vi ställer höga krav på oss själva såväl som på de operatörer vi samarbetar med. Vårt erbjudande riktar sig inte till operatörer av öppna nät där man ser de öppna plattformarna som en extern tjänst.