Siblings lying on the floor watching tv

Har du valt Kanalpaket?

Välj ett eller flera tv-paket från någon av de
tv-leverantörer som erbjuder paket via Kalejdos öppna
tv-box. Du kan beställa/lägga till tv-paket direkt i vår butik, men blir sedan debiterad av vald tv-leverantör. Vi ser självklart till att ditt abonnemang startar när du önskar.

Siblings lying on the floor watching tv - copy

Visste du att vi har larm via stadsnät?

I vårt produktutbud finns nu även en larmtjänst som levereras i Sakernas Stadsnät. Här får du full kontroll över ditt larm och dina tjänster. Allt i en app som naturligtvis samspelar med vår Smarta Hem-lösning.

Siblings lying on the floor watching tv - copy - copy

Smarta Hem för ett enklare boende!

Kalejdos Smarta Hem Startpaket är paketet för dig som vill komma igång med smarta tjänster via stadsnätet. Förutom ett antal smarta funktioner för styrning och automatisering ingår en gateway som senare kan användas för fler tjänster.

Ändrade villkor gällande Kalejdo TV Basabonnemang!

Denna sida avser abonnenter i de fibernät där Fastbit är verksamma med kommunikationsplattformen Openbit.

Från och med den 1 april 2023 kommer villkoren för tjänsten att förändras med anledning av ändrade affärsförhållanden mellan Kalejdo och Fastbit. Kalejdo TV Basabonnemang kommer inte längre ingå fritt i fiberanslutningen.

För dig som har ett betal-tv-paket från någon av våra tv-leverantörer (Allente, Bahnhof, IP-Sweden, Junet, Intertain eller Mediateknik) ingår Kalejdo TV Basabonnemang så länge du har kvar din tjänst. Du påverkas inte av villkorsändringen.

För dig som enbart har Kalejdo TV Basabonnemang aktiverat på din tv-box, kommer tjänsten från 1 april 2023 att kosta 69 kr/mån. Priset gäller per hushåll, oavsett antal boxar. Tecknande av abonnemang behöver göras senast 31 mars 2023, annars kommer tjänsten automatiskt att avslutas.

 • Abonnentuppgifter

 • Ange personnummer med 10 siffror nnnnnn-nnnn.
 • Här anger du MAC-adressen på din tv-box, den står på undersidan boxen. Ange MAC-adress med små bokstäver och följande format (exempel): 00:02:9b:e5:f1:99. Har du flera tv-boxar, anger du nummer på en av dem.
 • Ange det unika ID-nummer som finns på Mediaomvandlaren som Openbit har installerat i ditt hem. Om du inte finner detta nummer, skriv "vet ej".
 • Val av abonnemang

 • Om du valt att teckna Kalejdo TV Basabonnemang ovan, sker debitering via e-postfaktura. Du kan senare välja pappers-, e-faktura eller autogiro.
 • Om du valt att teckna Allente Premium ovan, välj önkad avtalsstart. Du kommer att bli debiterad direkt av Allente efter friperioden på tre månader. Ange datum för start år-månad-dag.

 • Användbara länkar
  Kalejdo Allmänna Villkor
  Mer info om Allente Premium
  Beställ annat betal-tv-paket

* I Kalejdo Bastjänst ingår för närvarande ett tv-paket med kanalerna SVT1HD, SVT2HD, SVT24, SVT Barn, Kunskapskanalen, TV4 och Axess-tv, samt TV4 Play. Det ingår även en tv-portal med Programguide, Barnspärr, Påminnelser och Favoritlistor samt funktioner för att starta om program när det passar dig. Stöd för inspelning med schemaläggning finns (kräver inspelningsbar box). Betal-tv-tjänster kan väljas från upp till åtta olika tv-leverantörer. Kostnader för distribution och kryptering ingår. Avgifter till stadsnätet ingår. Utbudet i Bastjänsten och vilka betal-tv-tjänster som förekommer kan variera över tid.