TV-bild hackar eller fryser

 1. Starta om bostadsswitchen genom att koppla ur strömkabeln och vänta i några minuter innan du kopplar in den igen. 
 2. Upprepa samma procedur för TV-boxen genom att koppla ur strömkabeln och vänta en stund innan ni ansluter den igen. 
 3. Säkerställ att TV-boxen är direkt kopplad till din fiber- eller bostadsswitch och inte via en bredbandsrouter eller annan nätverksutrustning. 
  • Felet gäller enstaka kanaler
   Notera vilken kanal och tidpunkt för störningen, denna information behöver vi för att kunna felsöka ytterligare. 
  • Felet gäller samtliga kanaler
   Byt nätverkskabel och testa igen. 

Om problemet kvarstår kan du kontakta oss via knappen nedan och fylla i formuläret för vidare felsökning. Vänligen notera felkoden, vilken port på fiber- eller bostadsswitchen TV-boxen är ansluten till samt hur/om lamporna lyser på den.