Vi har mottagit din beställning!

Nu kontaktar vi den tv-leverantör som du har valt. Sedan skickar vi en hdtv-box till dig och aktiverar din Internet-tjänst. Vi bekräftar till dig när allt är klart!

Om du har ytterligare frågor kontakta oss gärna på tel 0771-19 17 00 (knappval 4 + 7) eller via mail på support@kalejdo.tv.

Vänliga hälsningar,
Kalejdo Support