Hantering av Elektronikprodukter

Kalejdo Bredband AB köper in och marknadsför Elektronikprodukter i form av bland annat digital-tv-boxar, gateways och sensorer samt en mängd elektroniska tillbehör av olika slag. Kalejdos underleverantör ICON Scandinavia AB, som hanterar all import av Elektronikprodukter är medlem i El-Kretsen (www.el-kretsen.se), ett system för återvinning och korrekt hantering av elektronikprodukter efter dess livslängd.

ICON är även medlem i FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) (www.ftiab.se), som säkerställer att förpackningsmaterial i form av främst plast och papp återvinns på korrekt sätt.

Kostnaderna för ovanstående system är inkluderade i priset då du köper en produkt från oss på Kalejdo eller via någon av våra återförsäljare.

Tänk på att…!

Tänk på att elektronikprodukter och batterier inte får slängas bland hushållssoporna. Om du har några ytterligare frågor kring hur produkterna skall hanteras då dess livslängd gått ut, kontakta gärna den återförsäljare där du köpt produkten, eller sänd frågan till support@kalejdo.tv.