Varför Kalejdo – tjänsteleverantörsperspektivet

Kalejdo erbjuder goda möjligheter för olika typer av tjänsteleverantörer att distribuera och marknadsföra sina tjänster via våra öppna distributionsplattformar för tv/media- och IoT-tjänster.

Kalejdos öppna tv-boxar ger tjänsteleverantörer möjlighet att sälja sina tjänster på en marknad som kanske annars är stängd på grund av en vertikal affärsmodell. Vare sig det handlar om tv-tjänster eller IoT-tjänster så öppnar Kalejdo upp nya möjligheter. Kalejdo finns idag i mer än 20 stadsnät och i flera stora bostadsbolag är vi den primära lösningen för TV och ansvariga för must carry-tjänster.

Tjänsteplattformen Sakernas stadsnät är under stark tillväxt och kommer att erbjuda en bred möjlighet att nå många stadsnätsanslutna hushåll via en gateway och sensorer som är delade resurser.

Är du intresserad av att leverera tjänster via våra plattformar kontakta oss via partner@kalejdo.tv eller ring vårt kontor på 0302 162 42,


Varför Kalejdo – fastighetsägarperspektivet