Om Kalejdo Bredband AB

Kalejdo Bredband AB är en privatägd operatör som fokuserar sin verksamhet på att distribuera olika tjänster i öppna nät. Vi verkar som operatör av Öppen Stadsnäts-TV och Sakernas Stadsnät, en öppen tjänsteplattform för IoT & Smarta Hem-tjänster via stadsnät. Kalejdo marknadsför och utvecklar plattformarna för TV-baserade tjänster och IoT-tjänster som olika tjänsteleverantörer kan använda. Vi ansvarar för distribution av alla tjänster, via öppna utrustning (tv-boxar och gateways) som flera tjänsteleverantörer använder samtidigt.

Vårt erbjudande riktar sig till operatörer av öppna nät som vill komplettera eller förstärka sitt erbjudande med fler tv-tjänster och/eller IoT-tjänster. Vi tar helhetsansvar för alla typer av tjänster som kan distribueras via TVn som medium, via en smart gateway eller via LoRa och vi säkerställer att tjänsteleverantörerna erbjuds konkurrensneutrala villkor, såväl tekniska som kommersiella. Vi ställer höga krav på oss själva såväl som på de operatörer vi samarbetar med.

Kalejdo har idag ca. 50 000 iptv-kunder från Kristianstad i söder till Kiruna i norr. Vi är en av de marknadsaktörer med mest erfarenhet av att migrera från koax-nät till moderna ip-nät, från stängda tv-lösningar till öppna. Idag levererar vi till ett antal större bostadsbolag däribland VätterHem och NKBo i Jönköping, Bostäder i Borås, Varbergs bostad, Mimer i Västerås, Kommunfastigheter i Eskilstuna, Framtiden i Göteborg och Älvkarlebyhus.

Sedan 2015 har vi även fokus på IoT-tjänster, även dessa via en öppen plattform anpassad för öppna nät. Plattformen byggs på med olika tjänster från flera tjänsteleverantörer som delar på utrustningen i respektive lägenhet.

Kalejdo startades 2011 av tre veteraner inom stadsnätsbranschen, som i olika roller arbetat med öppna bredbandsnät under de senaste 15 åren. Företaget är privatägt och vi verkar därför oberoende av de stora, etablerade aktörerna. Kalejdo har sitt huvudkontor i Hedefors bruk i Stenkullen mellan Göteborg och Alingsås. Vi disponerar en hel egen våning för att ha god plats för vår kundtjänst, administration och logistik. Vår tv-plattform är belägen i Varberg medan IoT-plattformen och vår utvecklingsavdelning finns i Linköping (hos vår samarbetspartner Indentive AB).

Besöksadress:Kalejdo Bredband AB
Hedeforsvägen 9
443 61 Stenkullen
Kundtjänst TV:0771 19 17 00
Kundtjänst Smarta hem:0770 17 18 99
Telefon:0302 162 42
E-post:support@kalejdo.tv