Hantering av Personuppgifter

Kalejdo Bredband AB hanterar Personuppgifter enligt principerna i dataskyddsförordningen GDPR. Om du har några frågor kring vår hantering eller vill utnyttja dina möjligheter att minimera eller ta bort personuppgifter hos oss, vänligen kontakta vår kundtjänst på support@kalejdo.tv.

Personuppgifter vi själva hanterar och lagrar

Kalejdo hanterar följande personuppgifter: Namn, Adress, Kontaktuppgifter (telefon, e-post). Vi upprätthåller följande register:

  1. Kundregister (som håller reda på vilka Bastjänster, Betal-TV-tjänster och Tilläggstjänster respektive kund nyttjar),
  2. Faktureringsregister (för fakturering som sker via Kalejdo),
  3. Sändningslistor (för sändningar av Utrustning)
  4. Ärendelistor (för kundtjänstärenden)

Register 1 och 2 omfattar Personuppgifter endast så länge Kund nyttjar Öppen Stadsnäts-TV eller Kalejdo Smarta Hem. Register 3 och 4 raderas tolv (12) månader efter avslutad sändning eller avslutat kundtjänstärende.

Personuppgifter vi hanterar till och från tredje part

För att kunna fullfölja leveransen av olika tjänster, måste vi även dela vissa Personuppgifter till olika samarbetspartners. Kalejdo har tecknat ett avtal med dessa parter som reglerar deras skyldigheter enligt Dataskyddsförordningen.

Dessa Parter är:

  • Pergas AB, 556597-2303, Linköping
  • Kalbynet IT-Konsult AB, 556534-7886, Osby
  • Freshworks, London

Kalejdos Integritetspolicy

Lokalt anpassade tv-portaler och appar kan/bör ha anpassade varianter av nedan Privacy Policy.

När du använder vår tv-tjänst Öppen Stadsnäts-tv eller appen Kalejdo Smarta Hem ber vi om personlig information. De uppgifter som efterfrågas och registreras då, gör att du har möjlighet att säkert logga in och använda tv-boxen, appen och tillhörande funktioner.

Kalejdo Bredband AB hämtar ingen övrig information som kan identifiera dig som exempelvis namn, adress, telefonnummer eller mejladress, såvida du inte gett oss denna information frivilligt. Ge oss därför inte din personliga information om du inte vill att vi skall motta och lagra den. Vi vidarebefordrar inte din personliga information till någon tredje part annat än om vi har ett avtal om hantering av personuppgifter med denne part och dina uppgifter kommer inte att användas till något annat än kommunikation som rör Öppen Stadsnäts-tv samt Kalejdo Smarta Hem och de tjänster som finns via våra plattformar. Du har rätt att, när som helst, begära att vi antingen rättar eller raderar dina personuppgifter. Kalejdo Bredband kommer på din begäran eller egen initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga eller missvisande. Du kan när som helst be att din personliga information tas bort från vårt system, delvis eller fullständigt, genom att skicka ett meddelande till support@kalejdo.tv.

Det kan hända att en person registrerar sig med en annan e-postadress än sin egen och att du därför oavsiktligt får e-post från oss. Om detta inträffar kan du alltid kontakta oss, så tar vi bort din e-postadress från databasen som är kopplad till vårt spel. Skicka oss då ett e-postmeddelande på support@kalejdo.tv.

All information lagras i en databas, som administreras av Kalejdo Bredband och samarbetspartners till oss som vi har avtal med avseende hantering av personuppgifter. Databasen är fysiskt lagrad i en molntjänst, men kan enbart användas av Kalejdo Bredband och de samarbetspartners vi har avtal med. Om du önskar information om vilka våra samarbetspartners är, kontakta oss på support@kalejdo.tv.

Kalejdo Bredband AB är personuppgiftsansvarig och har vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst.

Information som hämtas automatiskt:

Tv-boxen och appen inhämtar och lagrar automatiskt viss information. Denna information kan inte användas för att identifiera dig.

Med vänliga hälsningar
Kalejdo Bredband AB