Varför Kalejdo – stadsnätsperspektivet

Majoriteten av Sveriges stadsnät tillämpar idag en öppen affärsmodell. Öppna nät har utvecklats till de facto standard för att driva lokala stadsnät. De flesta stadsnät har god konkurrens och valfrihet för kunderna i nätet. De flesta stadsnät har också ett flertal vertikala TV-leverantörer i nätet.

Kalejdo erbjuder ett koncept med en öppen tv-box. Detta lämpar sig speciellt för bostadsbolag som vill släcka sitt koax-nät och för Brf:er som vill erbjuda sina medlemmar must carry och ett bra tv-system utan att för den skull styra tv-utbudet.

Kalejdos öppna tv-koncept kan kraftigt öka penetrationen av tv-tjänster i nätet! Det kan också möjliggöra släckning av koax-nät hos bostadsbolag vilket i sin tur kan öka penetrationen av internet-tjänster – i vissa fall med 30-40 procentenheter.


Varför Kalejdo – fastighetsägarperspektivet